تبلیغات
سریال افسانه دونگ یی

سریال افسانه دونگ یی
نویسندگان

سریال دونگ یی

 

حالا به بعد سریال خیلی غم انگیز میشه و در انتهای سریال میفهمید که چرا در انتهای قسمت قبل گفتم ای کاش این پایان سریال بود…

 

مراسم جشن برای دونگیی برگزار میشه …

اما امپراتور به کارای کشور رسیدگی میکنه و یک گروه رزمی جدید ایجاد کرده و به مدیریت اونا مشغوله …

 امپراتور به فرزند پسر دونگیی خیلی خیلی علاقه داره و از هرفرصتی استفاده میکنه تا به دیدن اون بره به حدی که در فاصله های بین جلسات تا فرصتی رو میبینه خالیه به سراغ فرزند دونگیی میره …

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

حالا به بعد سریال خیلی غم انگیز میشه و در انتهای سریال میفهمید که چرا در انتهای قسمت قبل گفتم ای کاش این پایان سریال بود…

 

مراسم جشن برای دونگیی برگزار میشه …

اما امپراتور به کارای کشور رسیدگی میکنه و یک گروه رزمی جدید ایجاد کرده و به مدیریت اونا مشغوله …

 امپراتور به فرزند پسر دونگیی خیلی خیلی علاقه داره و از هرفرصتی استفاده میکنه تا به دیدن اون بره به حدی که در فاصله های بین جلسات تا فرصتی رو میبینه خالیه به سراغ فرزند دونگیی میره …

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

ملکه اینهیون با حزب غربی مشورت میکنه و میگه که میخواد درخواست تغییر ولیعهدی رو مطرح کنه و فرزند دونگ یی رو به عنوان ولیعهد معرفی کنه اما فعلا علنی مطرح نمیکنه …

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

اما بانو جانگ که الان مار زخم خورده هست و در اقامتگاه خودش بسر میبره به دنبال فرصت هست که دوباره فعالیتشو شروع کنه …

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

به مناسبت اولین تولد شاهزاده دونگیی به امپراتور پیشنهاد میده که چون الان کشور در وضعیت قحطی هست میخواد که به جای جشن گرفتن هزینه ی جشن رو صرف غذا دادن به مردم بکنه … 

مردم از شنیدن این خبر خیلی خوشحال میشن و و امپراتور و ملکه هم موافقت میکنن …

اما …

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

در کانون رفاه در شهر جایی که دونگیی و امپراتور با هم اومدن ودونگیی پوره میخواست به مردم غذا داده شد …

مسئولیت اجرای این کار هم برعهده بانوان بازرس بود …

اما دونگیی که دوست داشت خودشم توی این کار شرکت کنه لباس بانوان بازرس رو پوشید و پنهانی شروع به کمک کرد …

اما دید برنج کم اومده و به انبار میره که برنج بیاره که میبینه پارچه ای از دست یک نفر می افته و میخواد که اونو بهش بده که میبینه اون فرد به سرعت فرار کرده وقتی روی پارچه رو نگاه میکنه میبینه که علامت گروه شمشیرزناست که قبلا پدرش رئیس اونابود . اما ناگهان داد و بیداد بلند میشه و وقتی به انبار میره میبینه که وزیر رفاه رو به قتل رسوندن …

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

در طی روز های بعدی تعداد این قتل ها بیشتر میشه و همه رو نگران میکنه …

دونگیی به برادرش چانسو خبر میده که به دیدارش بره تا اونو از موضوع باخبر کنه …

چانسو وقتی که علامت شمشیر زنارو می بینه تعجب میکنه و میگه که اون از این موضوع باخبر نیست و فکر نمیکنه که گروه شمشیرزنا دوباره متحد شده باشن اما به دونگ یی می گه خودش بررسی میکنه و خبرشو بهش میده …

اما از طرف دیگه با رئیس سئو هم موضوع رو مطرح میکنن و حدث میزنن ممکنه کار همون افرادی باشه که سالها پیش این قتل ها رو شروع کردن و به گردن گروه شمشیرزنا انداختن  باشه …

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 از اینجا باشخصیت جدیدی اشنا میشیم و اون جانگ مویول هست که فرزند بازرس کل هست که ابتدای داستان کشته شد و اون با دست علامت هایی رو به دونگیی که کوچیک بود نشون داد …

جانگ مویول که به عنوان بازرس مخفی در کشور گشت میزد به طور ناگهانی به پایتخت اومده  و از اون تعجب آورتر این بود که الان به عنوان فرماندار پایتخت به شهر بازگشته …

این خبر به شدت باعث تعجب مشاور اوه تاسوک رئیس حزب جنوبی شد …

جانگ مویول بعد از بازگشت به پایتخت به دیدار امپراتور میره و بعد از اون به دیدن رئیس سئو میره . در دیرارش بارئیس سئو چون رئیس سئو حدث میزنه که چون پدر جانگ مویول احتمالا به دست حزب جنوبی کشته شده و اونم احتمالا به اون حزب شک داره فکر میکنه که میتونه اونو به عنوان یکی از مخالفان اون حزب حساب کنه و جانگ مویول هم مدام از حزب جنوبی بد میگه تا جایی که رئیس سئو میگه بهتره آرومتر صحبت کنی اگر یکی از حزب جنوبی حرفاتو بشنوه چی ؟

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 

اما جانگ مویول بعد از این ملاقات به طور پنهانی به ملاقات یک شخص دیگه میره ! شخصی که در حقیقت این شخص اونو به پایتخت فراخونده و اون فرد کسی نیست جز بانو جانگ …

بانو جانگ وقتی دید که مشاور حزب جنوبی اونو تنها گزاشته به جانگ مویول پیام میده و شرایط بازگشتشو به پایتخت فراهم میکنه …

اما در دیدار مخفیی که اونا دارن بانو جانگ راز مهمی رو به اون میگه و اون اینکه کسی که دستور قتل  پدرشو داده  کسی نیست جز مشاور اوه تاسوک …

بعد از این ملاقات و شنیدن این حرف جانگ مویول به دیدار مشاور اوه تاسوک میره …

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

جانگ مویول میگه که من نمیخوام انتقام بگیرم اما از حالا خودم ریاست حزب جنوبی رو به عهده میگرم .

1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی   

 درقصر شیم اونتاک به ملاقات با دونگیی میره و میگه که میخواد علامت هایی که بازرس کل با دستش در زمان مرگش به دونگیی نشون داده  رو ببینه …

وقتی که اون علامت ها رو مشاهده میکنه . میگه که احتمال داره این علامت ها اعداد چینی باشن یعنی : هشت و پنج , ده و پنج

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی

 1x1.trans خلاصه قسمت 39 سریال دونگ ییسریال دونگ یی

 
طبقه بندی: خلاصه سریال دونگ یی،
برچسب ها: خلاصه قسمت 39 سریال دونگ یی،
[ شنبه 22 مهر 1391 ] [ 12:37 ب.ظ ] [ شهریار ]
.: Weblog Themes By bia2mob :.

درباره وبلاگ

این سریال تاریخی به زندگی دختری می پردازد که پدر و برادرش به جرم حمایت از برده ها و تشکیل یک حزب کمک رسانی به آنها،محکوم به مرگ می شوند.دانگ یی تنها وارد پایتخت می شود و همچنان مورد تعقیب سربازان دولت است.وی بعدها وارد دفترخانه موسیقی قصر شده و در آنجا از خوداستعدادهایی بروز می دهد که باعث می شود بانوی قصر و شاه به وی علاقه مند شوند.به این ترتیب مقام وی از بردگی به ندیمه قصر تغییر می کند و . . .
لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
?